FUE Saç Ekimi Nasıl Yapılır ?

FUE saç ekimi operasyonu günü nasıl geçer?

 

Saç nakline hazırlık

Misafirlerimiz sabah saat 8:30 da operasyon için hazır olarak gelirler. Onları karşılayan resepsiyon görevlisi ile birlikte onam formlarını doldurup gerekli bilgilendirmeleri alırlar. Öncesi-sonrası fotoğraflar çekilir. Fotoğrafların düzgün, uygun açılarda, net çekilmesi gerekir. Kaliteli fotoğraf FUE Saç Ekimi sonucunun değerlendirilmesi, hem de saç ekimini yapacak doktorun daha sonraki planlamaları açısından ilk adımdır.

Fotoğraflar çekildikten sonra operasyonu yapacak plastik cerrahi uzmanı ile son bir konsültasyon yapılarak önceden konuşulanların üzerinden geçilir ve FUE Saç Ekimi planlaması yapılır.

Saç ekimi öncesi planlama

Planlamada doktor tarafından , alınacak saç kökü miktarı, içerdikleri saç teli sayısı, saç tellerinin kalınlığı son bir kez daha değerlendirir. Hasta beklentileri de dinlenerek ekim yapılacak yerler, saç ekim sıklığı, saç yönleri belirlenir. Bu aşamada uzmanın önerisi ile kişinin beklentisinin uyumlu olması çok önemlidir.  Yapabileceklerimiz konusunda gerçekçi olmak ve uygun hasta beklentisi başarılı bir saç ekiminin sırrıdır.

detayli_bilgi_small

 

 

Saç çizgisinin planlanması

Başarılı bir saç ekiminden söz edebilmek için elde edilecek sonuç doğal olmalı ve saç ekimi yapılan kişinin çevresi tarafından farkedilmemelidir. Doğal görünen bir saç ekimi için de saç çizgisi çok iyi planlanmalıdır.

Saç çizgisi planlanırken mutlaka hasta beklentisi ve önerileri dinlenmeli fakat tam olarak eskiye odaklanmadan kişinin yeni durumuna uygun, alın yapısı ve yüz simetrisini de hesaba katan bir planlama yapılmalıdır. Saç çizgisi bu iş için özel olarak dizayn edilmiş lazer pointer cihazı ile simetri korunarak belirlenir.

Saçlı alanın alınla birleştiği sınır saç çizgisidir. Saç çizgisi yüzdeki diğer estetik yapılarla uyumlu olmalı, uygun seviyede planlanmalı ve net keskin bir çizgi gibi yapılmamalıdır. Doğal saç çizgisi kırık çizgi şeklinde üçgen çıkıntılarla ve simetrik yapılmalıdır. Saç çizgisi oluşturulurken daha ince telli, tek saç teli içeren saç kökleri kullanılmalıdır. Asker gibi yanyana dizilmiş, kalın telli saç kökleri ile yapılmış saç çizgisi, operasyon sonrası herkes tarafından farkedilirken girintili çıkıntılı, tekli köklerle, hafif dağınık planlanmış saç çizgisi operasyon sonunda kişinin en yakınları tarafından bile farkedilememektedir.

İlk adımı doğru atmak: Yanlış yapılan saç çizgisi düzeltilebilir mi?

Saç ekimi için bize başvuran hastaların önemli bir kısmı da başka bir klinikte saç ekimi yaptırıp da memnun kalmayan hastalar olmaktadır. Ehil olmayan ellerde uygulanan saç ekimlerinde saç çizgisi sonucu telafi edilemeyecek boyutlarda olabilmektedir. Bu tip ikinci düzeltme operasyonlarını yaparken en çok zorlandığımız konu uygunsuz yapılan saç çizgilerinin düzeltilmesidir. Bu tip hastalarda saç çizgisi üzerindeki çok kalın yerleştirilmiş saç köklerinin çıkarılıp, aralara tekli greftlerin yerleştirilmesi ile düzeltme operasyonları yapılabilmektedir.

Hiç kimse saç ekimi yaptırdığının anlaşılmasını istemez. Doğal bir sonuç için saç çizgisi bu konuda uzmanlaşmış, yüz estetiği ve oranlarını bilen, hasta beklentilerini anlayabilecek kadar saç ekimi yapmış bir plastik cerrah tarafından planlanmalıdır.

Saç tıraşı

Tüm planlamalar yapıldıktan ve ne yapılacağına karar verildikten sonra operasyon hazırlıkları yapılır. Saç ekimi yapılacak kişinin saçları 1 numara olacak şekilde kısaltılır. Daha önceden bir saç kesimi yapılması gerekmez.

Saç ekimi yapılacak miktar düşük ise tam tıraş yapılmadan saç aralarından ince şeritler tıraş edilerek FUE saç ekimi yapılabilir. Böylece saç ekimi yapılan kişi herhangi bir görüntü değişikliği olmadan sosyal yaşamına hızla geri döner.

Lokal anestezi

Saç tıraşı işlemi bittikten sonra ağrısız, acısız ve kansız bir saç ekimi yapılabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış bir lokal anestezi karışımı uygulanır.

Saç ekimi ağrılı bir işlem midir?

FUE saç ekimi yaptırırken hastaların en çok merak ettiği “Saç ekimi yaptırırken ağrı duyacak mıyım?” sorusunun cevabıdır. Saç ekim operasyonları hasta konforunun yüksek olduğu girişimlerdir. Ağrı sadece başlangıçta yapılan lokal anestezi enjeksiyonu sırasında hafif derecede hissedilir, bu aşamadan sonra saç ekimi operasyonu tamamen ağrısız yapılmaktadır.

Her bireyin ağrı eşiği farklıdır. Ağrı eşiği yüksek bir hasta 1 dk kadar süren lokal anestezi işleminden hiç etkilenmezken, bazı kişiler hafif yanma, batmadan şikayet edebilirler. Ağrı eşiği düşük, endişeli kişiler ise “ağrım var ama dayanabilirim” yaklaşımı ile ağrıyı tolere etmektedir.

Saç köklerinin (folliküler unite, greft) alınması ve toplanması

İki kulak arası bölgedeki saç kökleri genetik olarak dökülmeme özelliğine sahiptir. FUE saç ekimi kesi ve dikiş olmadan özel olarak dizayn edilmiş bir mikrocerrahi alet olan mikromotor yardımı ile yapılır. Saç kökleri mikromotorun ucuna takılmış olan çapları 0.6 -0.9 mm arasında değişen mikro punch’lar kullanılarak teker teker saçlı deriden ayrılırlar.

Çıkarma işlemi tamamen mikrocerrahi teknik kullanılarak ve büyütücü altında yapılır. Saçlı deri içinde kalınarak kök seviyesinden ekstraksiyon yapılır. Saçlı deri seviyesinde kalındığı için daha derin dokulara zarar verilmesi sözkonusu değildir.

Burada en kritik ve dikkat edilmesi gereken nokta sadece saç telinin değil barındırdığı saç telleri ile birlikte saç kökünün bütünüyle zarar verilmeden çıkarılabilmesidir. Zedelenmiş saç kökü transfer edilse de saç teli üretemez. Saç kökü (folliküler unite) zarar gördüğü takdirde yetişme olmayacak ve sonuç başarısız olacaktır. Saç ekimi yapıldı ama saç çıkmadı ise, bu durumun ana nedenlerinden biri tecrübesiz ellerde dikkatsizce yapılan ekstraksiyon (çıkarma) işlemidir.

Zarar gören saç kökünün yerine yenisi yetişmeyeceği için başarılı bir saç nakli ancak verici alanın (donor bölge) tam verimle kullanılmasıyla mümkündür. Her bir follliküler ünitenin teker teker ve eksiksiz toplanabilmesi için, ektraksiyon (çıkarma) işleminin plastik cerrahi doktoru tarafından özenle yapılması gerekir.

Eksiksiz çıkarılan köklerin dağılımı da ayrıca önemlidir. Çıkarılan tekli, ikili, üçlü ve dörtlü kök sayısı ayrıca hesaplanmalıdır. Mümkün olduğunca az tekli, çoğunlukla üçlü ve dörtlü köklerin alınması elde edilecek saç sıklığını arttıracaktır. 4000 tekli kök 4000 saç teli demektir fakat 4000 üçlü saç kökü 12.000 saç teline denk gelir.

Çıkarma işlemi basit bir teknisyenlik gibi algılanmamalıdır. Her bir hastada kullanılacak mikropunch çapı, mikromotorun hızı, köklerin yönü, derinliği, hangi sıklıkta alınacağı farklı değerlendirilmelidir. Bu aşamada operasyonu yapacak plastik cerrahın tecrübesi, yetenekleri, teknik ekipmanın kalitesi devreye girer. Biz bu durumda ‘hastalık değil hasta var’ diye düşünürüz ve her bir hastamızı ayrı olarak değerlendiririz.

New Age’de plastik cerrahi doktorları olarak 2-3 saat gibi bir sürede, tek seansta, 4000 saç kökü (folliküler unite) zarar vermeden alıyoruz. Anı zamanda 4000 saç kökü için toplam hedeflenen saç teli adedi de minimum 10000 saç telidir. Alınan kökler canlılığının korunabilmesi amacıyla, soğutulmuş ortamda özel besleyici bir solusyon içinde saklanır.

Saç ekimi için köklerin (greft) yerleştirileceği kanalların açılması

Kanalların açılması tam olarak yapılacak işin mimari planıdır. Hangi kökün nereye, hangi sıklıta, ne derinlikte ekileceği, dağılımın nasıl yapılacağı bu aşamada belirlenir. Kanallar bu mimari plana göre açıldığında ekim hemşiresinin yapacağı bu plana uymak olacaktır. Mimari plan düzgün yapıldığı sürece iyi bir işçilikle ortaya çıkan bina da sağlam ve estetik olacaktır.

Başarılı bir saç ekiminin temeli bu mimari plan ile belirlenir. Bu işlem saç köklerinin yönünü, sıklığını ve doğallığını sağlayacak olan işlemdir.

Saç köklerinin (foliküler unite) nasıl ve hangi aletlerle açılacağı çok önemlidir. Saç ekimi kanallarının hazırlanması 0.5 – 0.8 mm özel hazırlanmış jiletler (mikro slit) kullanılarak yapılır. Saç kanallarının genişliği, uzunluğu, alınan kökler tek tek değerlendirilerek planlanır.

Açılacak saç ekim kanallarının derinliği köklerin boyu ile, genişliği yerleştirilecek köklerin kalınlığı ile, yönleri de varolan saçların orjinal yönleri ile uyumlu olmalıdır. Açılacak kanal mümkün olduğunca küçük ve aynı zamanda saç köklerinin rahat girebileceği kadar geniş olmalıdır. Böylece ekimi yapacak hemşirenin saç köklerini kanallara adapte etmesi kolaylaşır, saçlı deride kan dolaşımı bozulmaz. Ekilen saç kökünün yetişme oranı tama yakın olur.

Kanallar bu titizlikle açılırsa kesinlikle gözle görülür bir iz bırakmaz ve sonuç doğal olur. Aynı şekilde saç yönlerine uyumlu kanal açılırsa yeni çıkan saçlar istenilen yöne taranabilir, orjinali gibi olur ve doğal görünür.

İyi planlanmayan saç ekimlerinde kişinin saçını istediği yöne tarayamaması, saç ekiminin etrafı tarafından kolaylıkla farkedilmesi, en can sıkıcı konulardan biri olmaktadır. Yanlış saç yönünü olması gereken hale getirmek düzeltme ameliyatlarıyla bile çok zor yapılabilmektedir. Halk arasında kaldırım taşı manzarası, çim adam gibi tabir edilen görüntüler, saç kanallarının dikine veya saç yönünün tersine açılması, dağılımının düzgün yapılmaması nedeniyle oluşmaktadır. Saç diplerinde açılan kanalların izlerinin belli olması da gereğinden fazla genişlikte kesi yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Saç çizgisi planlanırken kanallar kalemle çizilmiş gibi tek bir çizgi halinde değil, daha doğal girintili çıkıntılı, hafif dağınık açılmalıdır.

Mimari planlama yanlış yapılırsa iyi yapılan bir ekim ile saçlar yetişse bile sonuç estetik ve doğal olmayacaktır. Tüm bu sebeplerle saç ekim kanalları bu konuyu iyi bilen, konusunda uzman, tecrübeli bir plastik cerrah tarafından açılmalıdır.

Saç köklerinin yerleştirilmesi

FUE Saç Ekimi tekniği ile tek tek alınan saç köklerinin açılan saç kanalları içine yerleştirilmesi işlemidir. Saç ekiminin bu son aşamasında saç kökleri zarar verilmeden, doğru açı ile uygun derinliğe yerleştirilir. Sabır ve dikkat gerektirir. Saç kökleri herhangi bir atlama yapmadan her bir kanalın içine tek tek yerleştirilmelidir.