Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası bu web sitesi kullanıcı ve ziyaretçilerine ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır. Bu web sitesini kullanarak, bilgilerin bu gizlilik politikasında belirtildiği biçimiyle işlenmesini, toplanmasını, saklanmasını ve kullanılmasını onaylamış oluyorsunuz. Bunun yanı sıra, Newage Clinic, önceden bildirimde bulunmaksızın, bu gizlilik politikasını zaman zaman ve uygun göreceği biçimde değiştirebileceğini düzeltebileceğini, kaldırabileceğini ya da başka biçimde güncelleyebileceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Bununla birlikle kişisel bilgileriniz her zaman, bu bilgilerin alındığı tarihte geçerli olan Gizlilik Politikasına uygun olarak saklanacak ve kullanılacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır. Gizlilik Politikamız hem ana sayfamızda hem de Kişisel Verilerin istendiği her sayfada bulunmaktadır. Bu veri toplama noktalarında, gerekirse verilerin ne amaçla toplandığına ilişkin başka açıklamalar da bulunabilecektir.

Tarafımıza sunduğunuz kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz.  Kişisel bilgilerinizi bize bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgileri bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu bizden istediği sürece saklayacağız.

 

  1. Gizlilik Taahhüdü

“Kişisel Veriler” terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad-soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, posta adresi ya da telefon numarası gibi bilgiler ile gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bilgiler anlamına gelmektedir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri sayesinde Newage Clinic olarak sizinle tanıtım vesair amaçlarla irtibata geçebiliriz. Tarafımıza bu bilgileri sunarak bu web sitesindeki kapsamla ilgili olsun veya olmasın sizinle her türlü iletişim vasıtası ile iletişime geçmemize muvafakat etmektesiniz.

 

  1. Kişisel Verilerin Açıklanmaması

Kişisel Verilerinizi, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara vermeyeceğiz, açıklamayacağız ya da başka şekilde ifşa etmeyeceğiz. Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

 

  1. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı

Kişisel Verilerin tarafımızca her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız. Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız. Bizimle elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.  Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

 

  1. Güvenlik Ve Gizlilik

Bilgisayar bağlantılı olarak topladığımız Kişisel Verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Newage Clinic, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

 

  1. Çerezler (cookies) ve İnternet Etiketleri

Bu sitedeki ziyaretinizle ilgili olarak girdiğiniz sayfalar, bu siteye sizi yönlendiren web sitesi, yaptığınız bazı aramalar gibi bilgileri toplayabilir, işleyebiliriz. Bu bilgiler tarafımızdan site içeriğinin zenginleştirilmesi, sitemizi kullanan ziyaretçilere ilişkin toplu istatistiksel verilerin oluşturulması için, dahili araştırmalar kapsamında kullanılmaktadır. Bunu yaparken, kullanıcının bilgisayarına kullanıcının alan adı, servis sağlayıcısı, işletim sistemi, erişimi sağladığı tarih ve saat gibi bilgilerini içeren “çerezler” gönderebiliriz. “Çerez”, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen küçük bilgi parçasıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bilgisayarınıza “çerez” girdiğinde sizi uyaracağı biçimde ayarlayabilirsiniz; böylece çerezi kabul edip etmeme seçeneğine sahip olursunuz. Yine de bilmenizi isteriz ki çerezleri kabul etmezseniz, bilgisayarınızdaki tarayıcı yazılımının bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Paragraf’ta belirtilen bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olmak üzere şirket haricindeki taraflardan hizmet alabiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Kullandığımız teknoloji, ziyaretçilerin sitelerimize gösterdiği tepkiye, tanıtım faaliyetlerine ne ölçüde etkili olduğunu (bir sayfanın kaç kez açıldığı, hangi bilgiye başvurulduğu dahil) ölçebilecek ve bu web sitesini sizin nasıl kullandığınızı değerlendirmemizi sağlayacak bir teknolojidir.

 

  1. Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Newage Clinic’e ait olmayan web siteleri için geçerli değildir. Ancak web sitemizde ziyaretçilerimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka web sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli web siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz web sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz web sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçilerimize herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu web sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 

  1. İrtibat

Herhangi bir sorun, soru veya fikriniz varsa, bizimle temasa geçebilirsiniz.

Fulya Teras, Hakkı Yeten Cad. No:11, C1-67, 34365 Fulya / İSTANBUL / TÜRKİYE

phone : 0 212 215 55 43

email : contact@newage-clinic.com